بانکداری باز نیکان وب سرویس‌ ها و خدمات متنوعی را برای کاربران و کسب و کارها فراهم نموده است. شما با انتخاب وب سرویس (API های) مورد نیاز می‌ توانید مستندات فنی مربوط به نحوه پیاده‌ سازی آن را مطالعه، بررسی و تست نمایید. این وب سرویس ها شامل: سرویس های بانکی، احراز هویت، کیف پول، خرید شارژ و اینترنت، استعلام و پرداخت قبض، طرح ترافیک، باشگاه مشتریان ومی باشد.