بانکداری باز رویکردی است که به ارائهدهندگان و نیز توسعه دهندگان کسب و کار خدمات مالی این امکان را می‌دهد تا با استفاده از وب‌‌سرویس‌های بانکی بتوانند طیف گسترده از خدمات را به کاربران نهایی ارائه دهند. مهم‌ترین کاربرد بانکداری باز تسهیل پیچیدگی‌های فرآیندهای مالی در سازمان‌ها و شرکت‌ها است. خدمات بانکی می‌تواند داخل نرم‌افزارهای شرکت‌ها پیاده‌سازی شده و با توجه به نیاز هر شرکت و مشتریانش به صورت مجزا و یا تجمیعی مورد استفاده قرارگیرد. از این‌ رو بانکداری باز نیکان میتواند با ارایه سرویس‌های مالی و نوآورانه به بانک ها،‌ شرکت های پرداخت، سازمان ها، شرکت ها، استارتاپ ها مسیر رشد ایده‌های جدید را برای آنها امکان‌پذیر ساخته و تجربه‌ی متفاوتی را ایجاد نماید.

خدمات مشاوره شامل

 • پرداخت یاری، پرداخت سازی و پرداخت بانی
 • بانکداری باز به بانک ها و شرکت های پرداخت
 • بانکداری باز به استارتاپ ها و شرکت های نوپا
 • ایجاد انکوباتور استارتاپی، مرکز رشد و شتابدهنده
 • سرویس های بانکی و پرداختی
 • قرارداد های بازاریابی با بانک ها و شرکت ها
 • کیف پول بانکی
 • امنیت سرویس، امنیت شبکه و دریافت مجوزهای مربوطه
 • کسب و کارهای فینتکی (تهیه بیزینس پلن و …)
 • سرویس های شارژ (موبایل، اینترنت)، قبض، شهرداری و
 • قرارداد های خارجی با شرکت های بین المللی