یکی از خدمات اصلی نیکان خدمات مشاوره مالی و تسهیل امور بانکی برای هدایت و تسهیل برنامه مالی برای سرمایه گذاران، سازمان ها و شرکت ها می باشد. نیکان مفختر است تا به صورت اختصاصی برای افراد فعال در یک کسب و کار و همچنین سازمان ها و شرکت ها جلسات مشاوره مالی و خدمات بانکداری باز برگزار نماید و سهم کوچکی در روند پیشرفت کار آنها داشته باشد. این خدمات دربرگیرنده ی تمامی فعالیت های لازم جهت دستیابی مدیران شرکت ها به کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز خود در تصمیم گیری های مهم شرکت می باشد .
برای آشنایی بیشتر با حوزه های مشاوره ای نیکان و همچنین بررسی و تحلیل راه حل های مرتبط با نیازمندی های خود با ما در ارتباط باشید.

مشاوره