نیکان با تمرکز بر حوزه فعالیت خود در بانکداری باز و با همکاری اساتید فعال در حوزه های تخصصی مرتبط، اقدام به برگزاری رویدادهای آنلاین، وبینار و کارگاه های آموزشی نموده است که به صورت منظم و متناوب در ایام مختلف سال توسط واحد آموزش تعریف و برگزار می گردد، لازم به ذکر است که گروه آموزش نیکان آمادگی برگزاری دوره های اختصاصی سفارشی را نیز برای سازمان ها ، شرکت ها و مشتریان خود دارد.